Aktuális Pályázatok

„Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása”

Magyar Falu Program keretében a civil közösségi tevékenységek és azok végzéséhez szükséges feltételek támogatására.


MFP-OJKJF/2021

„Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” 

Önkormányzat tulajdonában lévő közterületi játszóterek és óvodai játszóudvarok építésére, kialakítására, felújítására, eszközök és felszerelések fejlesztésére, beszerzésére, ezáltal a vidéki kistelepüléseken élők egészséges testi és lelki fejlődésének segítésére biztosít lehetőséget az alábbi konstrukció.


„Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése”

MFP-ÖTIF/2021

Önkormányzatok tulajdonában lévő működő temetők tekintetében a nagy terhet jelentő, kötelező önkormányzati feladatok ellátásának biztosítása, és segítség nyújtás a feladatainak ellátásához a kiírás keretében megvalósítható fejlesztések által.


„Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése”MFP-FFT/2021 

Működő temetők és temetkezési emlékhelyek
infrastrukturális fejlesztésének támogatása.


MFP-EKEB/2021

“Egyházi közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés ls közösségszervező bértámogatása”

A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára nemzeti és helyi identitástudat erősítésére. Ennek keretében, jelen felhívás alapján támogatás igényelhető az egyházi közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre és egyházi közösségszervező személy foglalkoztatására.


MFP-UHK/2021

“Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmny építése/felújítása”

Az alprogram lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő belterületi és külterületi utak, hidak, kerékpárforgalmi létesítmények építésére, felújítására, valamint a Magyar Állam tulajdonában (a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében) lévő belterületi kerékpárforgalmi létesítmények felújítására, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklésére.


MFP-EKT/2021

” Egyházi Közösségi terek fejlesztése”

A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken
működő történelmi egyházak számára már meglévő 100%-os egyházi tulajdonú épületek vagy épületrészek felújítására, bővítésére.


VINOP-1.2.1-21-Akár 630 millió Forintos Támogatás vállalkozások számára

Megjelent a VINOP-1.2.1-21 azonosítószámú pályázat ahol Közel 630 millió Forint vissza nem térítendő támogatást nyújt vállalkozások részére!


Építő 5 Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás

Mérnöki tevékenységet ellátó mikrovállalkozások valamint építési termék gyártásával foglalkozó cégek számára kiírásra került pályázat kereten belül a nyertes Pályázók vissza nem térítendő támogatásban részesülnek, melynek összege akár 400 millió Forint.


” Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése”

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdet a Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai/önkormányzatok társulásai kizárólagos tulajdonában lévő egyes ingatlanok korszerűsítésére, fejlesztésére, felújítására, építésére, valamint eszközök beszerzésére a kivonatban feltüntetett pályázati kategóriák szerint.


“Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása”

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdet a Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai/önkormányzatok társulásai a jelen kiírás keretében az egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése is támogatható, az elszámolható költségek legfeljebb 10%-ig; infokommunikációs eszközök támogatásának felső korlátja legfeljebb 150.000 Ft/db.Otthonfelújítási támogatás

A támogatás igényelhető a CSOK-al és a falusi CSOK-al is, de kettősfinanszírozás nem lehetséges. Ugyanakkor a Lakástakarék pénztárral és a Babaváró hitellel egyszerre is
felhasználható. A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb: 3.000.000 Ft-ig!


PM Komplex KKV2020

Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és telephelyfeltételeinek javítása Pest megye kedvezményezett besorolású Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járásaiban


GINOP-4.1.4-19 Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása 

Jelen felhívás keretében önállóan támogatható a 15 kWp-et meghaladó névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése. Továbbá önállóan támogathatóak az egyéb megújuló energiafelhasználás növelését és az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek is, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy e-feletti épületek esetében nem elvárt a legalább két szintnyi javulás.


VP2-6.3.1-20 Mezőgazdasági kisüzemek támogatása 

Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni
vállalkozók vagy szociális szövetkezetek,