PM Komplex KKV 2020

Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és telephelyfeltételeinek javítása Pest megye kedvezményezett besorolású Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járásaiban

Kizárólag eszközbeszerzésre irányuló pályázat esetén lehetőség van arra, hogy a Pályázó a tervezett fejlesztést harmadik fél tulajdonában lévő ingatlanon is megvalósíthassa, amennyiben az érintett ingatlan a Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járások valamelyikén található és a Pályázó rendelkezik a fenntartási időszak végéig szóló érvényes bérleti szerződéssel a megvalósítási helyszínre vonatkozóan.

Kisléptékű támogatások vonatkozásában 900 millió Ft

Kisléptékű pályázat esetén mind a négy kedvezményezett járásban: minimum 1,5 – maximum 25 millió Ft; (várhatóan 36-600 db közötti nyertes)

 • a Ceglédi járás 240 millió forint,
 • a Nagykátai járás 240 millió forint,
 • a Nagykőrösi járás 180 millió forint;
 • a Szobi járás 240 millió forint,

Nagyléptékű támogatások vonatkozásában 1.580 millió Ft


Nagyléptékű pályázat esetén mindhárom kedvezményezett járásban: minimum 25 – maximum 120 millió Ft (várhatóan 13-63 db közötti nyertes)

 • a Ceglédi járás 630 millió forint;
 • a Nagykátai járás 630 millió forint;
 • a Nagykőrösi járás 320 millió forint

A támogatás igénybevételére jogosultak köre

 • Fejlesztését a Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járások valamelyikének területén valósítja meg
 • 100%-os tulajdonában lévő ingatlanon (egy megvalósítási helyszín)
 • Kizárólag eszközbeszerzés esetén elegendő legalább a fenntartási időszak végéighatályos bérleti szerződéssel

– A pályázó KKV-nak minősül (mikro-, kis- és középvállalkozások)

– Legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő az éves átlagos statisztikai állományi létszám

– Rendelkeznek legalább egy lezárt (kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén beszámolóval alátámasztott), teljes 365 napot jelentő üzleti évvel

– Gazdálkodási formakód szerint:

 • Korlátolt felelősségű társaság;
 • Részvénytársaság;
 • Betéti társaság;
 • Egyéni vállalkozó

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • új épület építése, létesítése
 • meglévő épületek bővítése
 • felépítmény felújítása, átalakítása, modernizációja
 • új eszköz beszerzése

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • megújuló energiaforrások alkalmazása
 • szolgáltatások igénybevétele
 • az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, testreszabás, a migrációs fejlesztések (adatok is), a betanítás, a szállítás és üzembe helyezés költségei együttesen
 • információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése a projekt elszámolható legfeljebb 20%-a erejéig
  Amennyiben a Pályázó önállóan nem támogatható tevékenységet kíván megvalósítani, úgy legalább egy önállóan támogatható tevékenységet is meg kell valósítania oly módon, hogy az önállóan támogatható tevékenységre fordított kiadás képezze a kivitelezési költségek legalább 70%-át, nagyléptékű, komplex fejlesztés megvalósítása esetén pedig legalább 80%-át.


Nem támogatható tevékenységek:

 • megkezdett projekt
 • az ingatlanvásárlás
 • szállítójárművek vásárlása
 • használt, vagy olyan eszközök beszerzése, amelyek nem az adott ingatlanra bejegyzett tevékenységhez kapcsolódnak

Támogatási intenzitás: 10% – 70%

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. február 3-tól forráskimerülésig