„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése”

A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai/önkormányzatok társulásai (a továbbiakban: önkormányzat) kizárólagos tulajdonában lévő egyes ingatlanok korszerűsítésére, fejlesztésére, felújítására, építésére, valamint eszközök beszerzésére (a továbbiakban: kiírás) az alábbi pályázati kategóriák szerint. A támogatás lebonyolításával összefüggő feladatok ellátásában a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) vesz részt.

MFP-ÖTIK/2021/1 MFP-ÖTIK/2021/2 MFP-ÖTIK/2021/3 MFP-ÖTIK/2021/4 MFP-ÖTIK/2021/5 MFP-ÖTIK/2021/6
Faluházak fejlesztése Szolgálati lakás felújítása, fejlesztése Orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése Orvosi rendelők fejlesztése, építése

Óvodaépületek felújítása, korszerűsítése, új óvoda építése

Közösségi terek fejlesztése

A jelen kiírás keretében szereplő hat pályázati kategória közül legfeljebb három kategóriában nyújtható be pályázat. Pályázati kategóriánként külön pályázatot szükséges benyújtani. Egy Pályázó legfeljebb három pályázatot nyújthat be, azzal, hogy ugyanazon pályázati kategóriára csak egy pályázat nyújtható be. Több pályázó – ide nem értve az önkormányzati társulásokat – nem nyújthat be együttesen pályázatot.

Pályázók köre:

  • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
  • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: A székhely-, illetve a tagtelepülés esetében nem kizáró feltétel, hogy az állandó lakosságszám egy tagtelepülésen meghaladja az 5000 főt, ezen esetekben a megvalósítás helyszíne kizárólag az a tagtelepülés lehet, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján

 A pályázat benyújtásának határideje:

 2021.április 16. napja és 2021. május 16. napja között van lehetőség.

A támogatás formája

Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül. A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől (kézbesítésétől) számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.