MFP-UHK/2021

„Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása”

A pályázat célja, támogatható tevékenységek:
Az alprogram lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő belterületi és külterületi utak, hidak, kerékpárforgalmi létesítmények építésére, felújítására, valamint a Magyar Állam tulajdonában (a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében) lévő belterületi kerékpárforgalmi létesítmények felújítására, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklésére.

Önállóan támogatható, tevékenységek:
Belterületi és/vagy külterületi

  • utak építése, felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása, portalanítás, valamint földút kaviccsal vagy kőzúzalékkal történő leszórása, földút szilárd burkolattal való ellátása;
  • hidak építése, felújítása, korszerűsítése;
  • kerékpárforgalmi létesítmények építése, felújítása az alábbiak szerint:
    – az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő belterületi és külterületi kerékpárforgalmi létesítmények építése és felújítása;
    – a Magyar Állam tulajdonában (a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében) lévő kizárólag belterületi kerékpárforgalmi létesítmények felújítása.

Kerékpárforgalmi létesítmények tekintetében a jelen kiírás a meglévők felújítását és az újonnan létesítendő kerékpárforgalmi létesítmények szilárd burkolattal (aszfalt, műemléki környezet esetén pedig szabályosan lerakott kő vagy műkő burkolattal) történő kiépítését támogatja.

A Pályázó a pályázat keretében több, fizikailag nem összefüggő út és/vagy híd és/vagy kerékpárforgalmi létesítmény építésére, felújítására, fejlesztésére és az ezekhez kapcsolódó, önállóan nem támogatható tevékenységek megvalósítására igényelhet támogatást.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

2021. március 31. és 2021. április 30. között van lehetőség.

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege:

40 000 000 forint.