MFP-ÖTIF/2021

„Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése”

A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települési önkormányzatok tulajdonában lévő működő temetők tekintetében a nagy terhet jelentő kötelező önkormányzati feladatok ellátásának biztosítása, és segítség nyújtás a feladatainak ellátásához a kiírás keretében megvalósítható fejlesztések által.

Önállóan támogatható tevékenységek:

1. Önkormányzati tulajdonban lévő temetők infrastrukturális fejlesztésének támogatása

 • új ravatalozó építése;
 • meglévő ravatalozó külső és belső felújítási munkálatainak elvégzése;
 • ravatalozó épületéhez közvetlenül kapcsolódó urnafal kialakítása, bővítése, felújítása (legfeljebb 5 000 000 forint);
 • a ravatalozó épületének akadálymentesítése (melybe nem beleértendő az ingatlanon belüli közlekedési utak és egyéb infrastruktúra építése és felújítása);
 • az elhunytak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halotthűtő (legfeljebb 5 000 000 forint).

Az igényelhető támogatás maximális összege 30 000 000 forint.

2. Önkormányzati tulajdonban lévő temetők infrastrukturális fejlesztését segítő egyéb beruházások

 • temető területén lévő egyéb épület vagy építmény külső és belső felújítása, akadálymentesítése (például: vizesblokk, kápolna, kiszolgáló építmények);
 • új, a ravatalozótól külön álló urnafal kialakítása, bővítése, meglévő különálló urnafal felújítása, kolumbárium (az urnafal elhelyezésére szolgáló épület) kialakítása, felújítása;
 • jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzése (például elhunytak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halotthűtő);
 • hulladéktároló, illemhely kialakítása, felújítása;
 • temető bekerítése (belső, akár élő sövény kerítés kialakítása);
 • a temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása (például kerítés építése, felújítása, parkosítás, parkrendezés, parkoló kialakítása);
 • a temetőben található közlekedési utak, járdák és egyéb infrastruktúra (például vízvételi helyek, locsolókút telepítése, lámpatestek/lámpaoszlopok elhelyezése) építése, felújítása.

Az igényelhető támogatás maximális összege 5 000 000 forint.

Pályázók (Jogosultak) köre:

Települési önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

2021. április 7. és 2021. május 7. között van lehetőség.