MFP-EKT/2021

“Egyházi közösségi terek fejlesztése”

A felhívás célja, támogatható tevékenységek:
program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára már meglévő 100%-os egyházi tulajdonú épületek vagy épületrészek felújítására, bővítésére.

Önállóan támogatható tevékenységek:
a) Használatban lévő, egyházi tulajdonú épület1 lakhatás céljára nem szolgáló közösségi tereinek (épületrész, helyiség):

 • belső felújítása, illetve az épület teljes külső felújítása;
 • bővítése;
 • energetikai korszerűsítése,
 • megújuló energiaforrás alkalmazása;

b) Használaton kívüli egyházi tulajdonú, a projekt eredményeként közösségi tér céljára szolgáló épület:

 •  felújítása
 •  bővítése,
 •  energetikai korszerűsítése,
 •  megújuló energiaforrás alkalmazása.

c) Környezetrendezés: a fejlesztéssel érintett egyházi tulajdonú ingatlanon található, a fejleszteni kívánt épülethez „tartozó” terasz, előtető, kerítés, bejáró, parkoló, gépkocsi- tároló, melléképület kialakítása, felújítása; járda építése és/vagy térkövezése; kert, udvar rendezése, kertépítés; filagória, pavilon építése, felújítása, beszerzése (legfeljebb 5 millió Ft).

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 •  ingatlanvásárlás (Az elszámolható költségek legfeljebb 40%-ig támogatható, valamint a jelen felhívás 2.1.1. b. pontjában szereplő tevékenységek esetén értelmezhető. Nem egyházi tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a 100%-os egyházi tulajdon fennállását a projekt elszámolásakor szükséges igazolni);
 • közösségi tér működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés; Figyelem! A következő infokommunikációs eszközök támogatásának felső korlátja
  legfeljebb 150 000 Ft/db: mobiltelefon, okostelefon, projektor, laptop, táblagép.
 • akadálymentesítés;
 • előkészítési, tervezési tevékenységek (például: dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége, közbeszerzési eljárás költségei);
 • a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége).

Kérelmezők (jogosultak) köre:
Jelen felhívásra kérelmet nyújthatnak be a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken 2 szolgálatot ellátó azon történelmi egyházak, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

 • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555, 559 kódjával rendelkeznek;
 • a magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1-%-os felajánlások alapján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az alábbiak szerint: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház vagy a Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei;
 • 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen látnak el szolgálatot, és a kérelmükben foglalt tevékenységeket e településhez kapcsolódóan kívánják megvalósítani;
 • rendelkeznek önálló adószámmal és a Kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal.

A kérelem benyújtásának határideje:

2021. március 31. és 2021. április 30. között van lehetőség.

A projekt maximálisan igényelhető támogatás összege:

25 000 000 forint