„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása”

Önállóan támogatható tevékenységek:

1. Eszközbeszerzés
A közösségszervezéshez (programok megszervezéséhez, lebonyolításához) kapcsolódó eszközbeszerzések

 •  jelen kiírás keretében az egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése is támogatható, az elszámolható költségek legfeljebb 10%-ig;
 •  következő infokommunikációs eszközök támogatásának felső korlátja legfeljebb 150.000 Ft/db: mobiltelefon, okostelefon, projektor, laptop, táblagép

2. Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása

 •  támogatás igényelhető
  egy fő napi 8 órában (teljes munkaidős foglalkoztatás), vagy
  egy fő napi 6 órában, vagy
  egy vagy két fő napi 4 órában, – akár részmunkaidőben (legalább a teljes munkaidő felét elérő) –

az önkormányzat által, a pályázó településen foglalkoztatott közösségszervező bértámogatásának nyújtására (a 2021. évi garantált bérminimum járulékaival növelt összegével);

 •  a tevékenység támogatásának igénylésére kizárólag a foglalkoztatni kívánt személy megjelölésével, önéletrajz csatolásával (2. számú melléklet), maximum egy év időtartamra vonatkozóan történhet;
 • amennyiben a közösségszervező részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra, a maximálisan igényelhető támogatás összege munkaidő-arányosan kerül meghatározásra;

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • előkészítési tevékenységek
 • a tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (például:
  projektmenedzsment).

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől (kézbesítésétől) számított legfeljebb 14 hónap áll rendelkezésre.
A bértámogatás nyújtásának időszaka – a 14 hónapos megvalósítási időszakon belül – nem haladhatja meg a 12 hónapot.

Pályázók (jogosultak) köre:

 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 16. és 2021. május 16. között van lehetőség.

A támogatás formája:
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

A projektre maximálisan igényelhető támogatási összeg:

 • Eszközbeszerzés esetében: 2 000 000 Ft
 • Közösségszervező foglalkoztatásának bértámogatása esetében: 3 035 340 Ft

A projektre igényelhető maximális támogatási összeg meghatározásakor az egyes tevékenységekre meghatározott maximális támogatási összegek egy projekt keretén belül összeadandók, azaz az eszközbeszerzés és bértámogatás tevékenységre is irányuló projekt esetében igényelhető maximális támogatási összeg összesen 5 035 340 forint lehet, melybe beleszámítandó az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.