Adókedvezmények betegség esetén

Bizonyos betegségek és fogyatékosságok esetén, adókedvezményt tudunk igénybe venni 2019. január 1-jétől, amely havi 7450 Ft-ot jelent. Ez éves szinten 89 400 Ft.  Ezen betegségeknek listája 2019. január 1.-jétől bővült, tehát nem visszamenőlegesen.

Az adókedvezmények összege a minimálbér növekedésével párhuzamosan nőtt. A betegségek és különböző fogyatékosságok után járó kedvezmény része a személyi jövedelemadózásnak.

Az 1995. évi CXVII. törvény 40 §-a nem változott:

„40. § *  (1) *  Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás, határozat alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg (személyi kedvezmény).

(2) *  Súlyosan fogyatékos személynek azt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben említett betegségben szenved, továbbá, aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül.”

A nevesített járadékok juttatása csak a kormányrendelet által meghatározott betegségek, fogyatékosságok után jár:

„335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről” című Kormányrendelet tartalmazza az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére jogosultakat. Ebben a rendeletben található a tételes felsorolás.

Ha Ön betegségben szenved érdemes utána járni, hogy nem jogosult-e adókedvezményre. Kormányrendelet megkeresésével megtalálhatjuk az adókedvezményre jogosító súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségeket és fogyatékosságokat egy táblázatban.