Könyvelési alapismeretek 2.

Számvitel kialakulása, története

Azon kívül, hogy kincstárnokokról és írnokokról tudunk, nem is gondoljuk, hogy magának a könyvelésnek is van múltja, története. 

Visszatekintve a múltba, a számvitel, amely a gazdasági folyamatokat rögzíti, a közgazdaság-tudományok egyik szakágazata volt a társadalomtudományokon belül.

Van ahol rováspálcát használták, amelyen az adózók által befizetett összegeket nyugtázták. Az Ókorban is feljegyezték a fáraók kincsét, az államkincstárt és magát az egyházak vagyonát is. Tehát ez bizonyítja, hogy ennek kialakulása hosszú múltra tekint vissza.

Ezt követően a 14.-16. században kialakult a forgalmi könyvvitel, amely első formája a számvitelnek. Ekkor alakult ki a kettős elszámolás elve is. Számlán történt ekkor a könyvelés, mely úgy épült fel, hogy egyiken a terhelés, a másikon pedig az elismerés volt. Fra Luca Pacciolo rendszerezte és vetette papírra matematikai könyvében a kettős könyvitelt 1494-ben. Így alakult ki, hogy a kettős könyvvitel atyja lett az olasz származású tudós.

 

Újkori könyvvitel

A könyvvitel alkalmazás az újkorban már kibővült kereskedelmi vállalatokkal, bankokkal és földbirtokosokkal. A számvitel funkciói a következőkkel bővültek ki: a vagyon változásának kimutatása, profit meghatározása, vagyon kimutatása és a vállalat irányításának eszközeinek leírása és rendszerezése.

Később kialakult az üzemi könyvvitel is. Ez az önálló elszámolási területként figyelte és rögzítette a termelési folyamatot és gazdasági műveletet. A számvitel két részre oszlott, így jött létre a pénzügyi és üzemi könyvvitel.

A gazdasági tevékenység pénzforgalmi és hitelezési folyamatait foglalja magában, amely során a vállalat eredményét rögzíti a pénzügyi (forgalmi) könyvvitel.

Az üzemi tevékenység eredményét üzemegységek és termékek szerint mutatja ki az üzemi (termelési) könyvvitel.

1723-ban Magyarországon maga a számvitel a kereskedelmi törvénnyel alakult ki. Ebben a törvényben a kereskedőknek kötelezővé tették az üzleti könyvek vezetését.  1875-ben előírták a mérleg és leltár készítését.

Később 1940-es években elején megindult a számvitel egységesítése.

1991. évi XVIII. törvénnyel jött létre a jelenleg is használatos számvitel. A magyar számvitelt összhangba hozták az Európai Unióéval. 2001. január 1.-én hatályba lépő 2000. évi C törvény határozza meg a jelenleg is hatályos számviteli törvény. Azóta csak kevés tartalmi és formai változás található benne.