Sajátos értékelési szabályok a mikrogazdálkodói beszámolóban

A 2000. évi C. törvény (számviteli törvény) 2013 január elsejétől teszi lehetővé a vállalkozók számára a mikrogazdálkodói beszámoló készítését, amennyiben az alábbi három mutató közül kettő nem éri el az alábbi határértéket:

  • nettó árbevétele a 200 millió forintot,
  • mérlegfőösszege a 100 millió forintot
  • foglalkoztatottak átlagos létszáma a 10 főt.

Valamint, fontos kritérium a mikrogazdálkodói beszámoló készítéséhez, hogy a vállalkozó nem könyvvizsgálatra kötelezett.

A mikrogazdálkodói beszámoló készítés szabályait a 398/2012-es számú kormányrendelet tartalmazza.

Abban az esetben, ha a vállalkozó nem rendelkezik két teljes lezárt üzleti évvel, akkor az adatokat évesítve kell figyelembe venni. Amennyiben a vállalkozó jogelőd nélkül alakult, s ennek értelmében nem rendelkezik megelőző üzleti évvel, úgy a várható adatok alapján lehet a mikrogazdálkodói beszámoló készítése mellett dönteni. Ennek értelmében már az első évtől készíthet mikrogazdálkodói beszámolót.

Nem szükséges bejelenteni a mikrogazdálkodói beszámoló készítésének választását, de a vállalkozás ügyvezetője a kormányrendelet 14. § (4) bekezdése értelmében köteles írásban nyilatkozatot tenni a választásról, legkésőbb az adott üzleti év első napján.

A nyilatkozat megőrzési határideje azonos a bizonylatok megőrzésének határidejével.

Figyelembe kell venni a vállalkozónak, hogy amennyiben a mikrogazdálkodói beszámoló készítését választja, ettől további két egymást követő üzleti évben nem térhet el. (Tehát minimum 3 évben ezt a beszámolási formát kell alkalmaznia.)

A mikrogazdálkodói beszámoló készítésének választása azt eredményezi, hogy a vállalkozó bizonyos pontokon eltér a számviteli törvény eszközök és források elszámolására, értékelésére vonatkozó szabályaitól.