TAO változás!

Az idén életbe lépett törvénymódosítás célja, hogy az adózók korábbi jogértelmezési bizonytalanságát csökkentse, s így kedvezően módosítja a bejelentett részesedés fogalmát és a hozzá kapcsolódó adóalapot csökkentő tételeket. Ezáltal szélesítette a bejelentett részesedés alapján elérhető adómentes bevételek körét.

Kibővült az energiahatékonysági célú beruházások fogalma: ezután a beruházások mellett a felújítások is ide sorolandók. A törvény értelmében a hatályba lépést követően indult felújítások kapcsán is elérhetőek a kedvezmények.

A K+F adóalap-kedvezmények esetében szintén kedvezőbb szabályozást tartalmaz a törvény. A belföldi K+F szolgáltatásoknál mindkét fél (a szolgáltatást nyújtó és a szolgáltatást igénybe vevő) megállapodásuk szerint megoszthatják egymást között a felmerült K+F költségekhez kapcsolódó adóalap-kedvezményeket.

A korai fázisú vállalkozásokba történő befektetéshez kapcsolódóan a törvény módosította a szabályozást. A korábbi egész éves adóalap csökkentési 20 millió forintos korlát 2019-től nem egész évre és összes befektetésre nézve összesítve, hanem korai fázisú vállalkozásonként alkalmazható.

Továbbá 2019-től az évenként képezhető fejlesztési tartalék maximális összege is változik. A korábbi 500 millió forintra 10 milliárd forintra.

A kedvezmények mellett lehetőséget biztosít a törvény az adókedvezmények utólagosan történő érvényesítésére önellenőrzés útján. Függetlenül attól, hogy az adózó az eredeti bevallásában igénybe vett-e adókedvezményt. A módosító törvény életbe lépését követően ugyanis megszűnik az a korlátozás, amely szerint az adókedvezmények érvényesítésére kizárólag az adóbevallásban, az adózónak a bevallás benyújtásáig meghozott döntése alapján van lehetősége.