A Magyar Falu Program keretében: ,, Egyházi közösség tuajdonában lévő temetők fejlesztése"

A kiírás kódszáma: MFP-FFT/2020

A Kormány célul tűzte ki Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai tulajdonában lévő egyházi közösségek számára az Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők fejlesztése címmel.

A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken lévő történelmi egyházak számára, a működő temetők és temetkezési emlékhelyek fejlesztésének támogatására.

A projektre maximálisan igényelhető támogatási összege: 30 millió Ft, az egyházi tuljsonban lévő temetők kiszolgálását segítő egyéb beruházásokra maximum 5 millió forint

A támogatás vissza nem térítendő 100%-os intenzitású.

Önállóan támogatható tevékenységek

Egyházi tulajdonban lévő temetők infrastrukturális támogatása

A támogatás célja a 100%-os egyházi tulajdonban lévő temetők, épületek tekintetében:

 • Új ravatalozó építése;
 • Meglévő ravatalozó külső és belső felújítási munkálatainak elvégzése;
 • Ravatalozó épületéhez közvetlenül kapcsolódó urnafal kialakítása, bővítése, felújítása (maximum 5 millió forint);
 • A ravatalozó épületének akadálymentesítése (melybe nem beleértendő az ingatlanon belüli közlekedési utak és egyéb infrastruktúra építése és felújítása);
 • Halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halott hűtő (maximum 5 millió forint).

 Egyházi tulajdonban lévő temetők kiszolgálását segítő egyéb beruházások

A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe:

 • Temető területén lévő egyéb épület vagy építmény külső és belső felújítása (például vizesblokk, kápolna, kiszolgáló építmények);
 • Új, a ravatalozótól külön álló urnafal kialakítása, bővítése, meglévő különálló urnafal felújítása, kolumbárium (az urnafal elhelyezésére szolgáló épület) kialakítása, felújítása;
 • Jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzése (például halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halott hűtő)
 • Hulladéktároló, illemhely kialakítása, felújítása;
 • Temető bekerítése;
 • A temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása (például kerítés építése, felújítása, parkosítás, parkrendezés, parkoló kialakítása);
 • Temetőben található közlekedési utak, járdák és egyéb infrastruktúra (például vízvételi helyek, locsolókút telepítése, lámpatestek/lámpaoszlopok elhelyezése) építése, felújítása.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

E felhívás keretében önállóan nem, csak az önállóan támogatható tevékenységekkel együtt

támogathatók az alábbi tevékenységek:

Az önállóan támogatható tevékenységcsoportokhoz kapcsolódó (a projekt teljes költségének maximum 7%-áig):

 • előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyeztetés, hatósági eljárások költsége);
 • Közbeszerzési eljárás lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége);
 • A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment költsége).

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

A támogatható tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

Jogosultak köre: 

 • Jelen felhívásra kérelmet nyújthatnak be a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések esetén azon egyházi közösségek, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:
 • A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló  törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő bevett egyházak illetve azok belső egyházi jogi személyei.
 • 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településen működő temetővel rendelkeznek, melyről szükséges nyilatkozatot tenni.
 • Abban az esetben 5000 fő feletti településen működő anyaegyházközség is beadhat kérelmet saját körzetében működő szórvány, fília támogatására, ha a projekt megvalósulási helyszíne 5000 fő, vagy ez alatti állandó lakosságszámú településen van.
 • Rendelkeznek önálló adószámmal és a kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal.
 • A pályázatok benyújtására 2020. augusztus 11. és 2020. szeptember 10. között van lehetőség.

  Bővebb információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:   

  Tel: +36 30 731 5231; +36 70 674 4206         

   e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.