A Magyar Falu Program keretében: ,, Temető fejlesztése"

A kiírás kódszáma: MFP-FVT/2020

A Kormány célul tűzte ki Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai tulajdonában lévő temetők fejlesztésének támogatására.

A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települési önkormányzatok tulajdonában lévő temetők tekintetében a nagy terhet jelentő kötelező önkormányzati feladatok ellátásának biztosítása, és segítség nyújtás a feladatainak ellátásához a kiírás keretében megvalósítható fejlesztések által.

A projektre maximálisan igényelhető támogatási összege: 30 millió Ft

önkormányzati tulajdonban lévő temetők kiszolgálását segítő egyéb beruházások, melybe beleszámítandó az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is: maximum 5 millió Ft

A támogatás vissza nem térítendő 100%-os intenzitású.

Egy pályázat keretében csak egy önállóan támogatható tevékenységcsoportra és a kapcsolódó önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatás.

Önállóan támogatható tevékenységek

 1. Önkormányzati tulajdonban lévő temetők infrastrukturális támogatása
 • Új ravatalozó építése;
 • Meglévő ravatalozó külső és belső felújítási munkálatainak elvégzése;
 • Ravatalozó épületéhez közvetlenül kapcsolódó urnafal kialakítása, bővítése, felújítása (maximum 5 millió forint);
 • A ravatalozó épületének akadálymentesítése (melybe nem beleértendő az ingatlanon belüli közlekedési utak és egyéb infrastruktúra építése és felújítása);
 • Halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halott hűtő (maximum 5 millió forint).

 

Az igénybejelentések közül prioritást élveznek:

 • Azon kérelmezők, akik nem rendelkeznek a felhívás megjelenésekor ravatalozó szolgáltatással;
 • A meglévő ravatalozó épület állapota szakértői vélemény alapján kifogásolható.

Az igényelhető támogatás maximális összege 30 000 000 forint.

Önkormányzati tulajdonban lévő temetők kiszolgálását segítő egyéb beruházások

A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe:

 • Temető területén lévő egyéb épület vagy építmény külső és belső felújítása (például vizesblokk, kápolna, kiszolgáló építmények);
 • Új, a ravatalozótól külön álló urnafal kialakítása, bővítése, meglévő különálló urnafal felújítása, kolumbárium (az urnafal elhelyezésére szolgáló épület) kialakítása, felújítása;
 • Jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzése (például halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halott hűtő)
 • Hulladéktároló, illemhely kialakítása, felújítása;
 • Temető bekerítése;
 • A temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása (például kerítés építése, felújítása, parkosítás, parkrendezés, parkoló kialakítása);
 • Temetőben található közlekedési utak, járdák és egyéb infrastruktúra (például vízvételi helyek, locsolókút telepítése, lámpatestek/lámpaoszlopok elhelyezése) építése, felújítása.

Az igénybejelentések közül prioritást élveznek:

 • a meglévő épület vagy építmény állapota szakértői vélemény alapján kifogásolható.

Az igényelhető támogatás maximális összege 5 000 000 forint.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

E felhívás keretében önállóan nem, csak az önállóan támogatható tevékenységekkel együtt

támogathatók az alábbi tevékenységek:

Az önállóan támogatható tevékenységcsoportokhoz kapcsolódó (a projekt teljes költségének maximum 7%-áig):

 • előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyeztetés, hatósági eljárások költsége);
 • Közbeszerzési eljárás lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége);
 • A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment költsége).

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Nem támogatható:

A támogatható tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.         

A fenntartási kötelezettség eszközbeszerzés esetn a beruházás megvalósításától számított 3 éven át, míg az építési beruházás esetében 5 éven át tart.

Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján. 

A pályázatok benyújtására 2020. augusztus 11. és 2020. szeptember 10. között van lehetőség.

Bővebb információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:   

Tel: +36 30 731 5231; +36 70 674 4206         

 e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.