A Magyar Falu Program keretében: ,, Építési telek kialakítása közművesítése"

A kiírás kódszáma: MFP-TKK/2020

A Kormány célul tűzte ki az 5000 fő, és az ez alatti állandó lakosságszámú kistelepülések hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyekkel az egyes területek, települések közötti fejlettségi különbség felszámolható, és a népességcsökkenés és az elvándorlás folyamata megállítható. Jelen pályázati kiírás a lakhatást szolgáló építési telkek kialakításával, már meglévő telkek teljes közművesítésével a családok helyben tartását és a kistelepülésekre költözésének ösztönzését segíti elő.

A kiírás lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken lakhatást szolgáló - kialakítás után kötelezően értékesítendő- építési telek/telkek kialakítására, meglévő építési telek/telkek közművesítésére, fejlesztésére. A támogatás célja a kialakított, fejlesztett, közművesített, lakóház építésére alkalmas építési telek/telkek magánszemély részére, saját lakás/lakóház építésének céljára történő értékesítése.

A projektre maximálisan igényelhető támogatási összege: 15 millió Ft, 

telkenként maximum 5 millió forint

A támogatás vissza nem térítendő 100%-os intenzitású.

Önállóan támogatható tevékenységek:

Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett termőföldnek nem minősülő földterületen későbbiekben lakhatást szolgáló:

  • építési telek/telkek kialakításához utcanyitás, telekalakítás;
  • telekmegosztás/telekösszevonás;
  • épület, építmény bontása, (a veszélyes állapotúnak minősített épület, építmény vagy szerkezet esetén az illetékes szakértő szakvéleménye alapján);
  • talaj szintfeltöltése;
  • teljes és részleges közművesítés (amennyiben nincs fizikai lehetőség a teljes közművesítésre), illetve már részben közművesített telek/telkek fejlesztése, mint: elosztó, gyűjtő, továbbító, szabályozó, mérő, rendeltetésű építmények, és vezetékek kialakítása, melyek a telkek rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében a fogyasztók: vízellátási, szennyvízelvezetési és belterületi csapadékvíz elvezetési, gáz-, hő- és villamosenergia-ellátási, valamint hírközlési időszakos vagy folyamatos igényeit a település saját termelő, illetve előkészítő berendezései révén, vagy akár távvezetéki rendszerekhez kapcsolódva folyamatosan, kellő biztonsággal, közösségi úton, üzemszerűen működve kielégítik.

A közművesítés célja, hogy minden közműnek meg kell lennie, ami a településen elérhető.

Nem önállóan támogatható, választható tevékenységek: 

  • Építési és bontási hulladék kezelése, szállítása
  • Előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége, földmérési feladatok költsége például telekhatár-rendezés, telekösszevonás, telekmegosztás, telekalakítás, kitűzés, szakértői vélemény az épület állapotáról);
  • A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például; műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége

Önállóan nem támogatható, de kötelezőe megvalósítható tevékenységek:

  • a kialakított, fejlesztett, közművesített, lakóház építésére alkalmas építési telek/telkek magánszemély részére, saját lakás/lakóház építésének céljára történő értékesítése,
  • tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Jelen felhívásra kérelmet nyújthatnak be azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 11. és 2020. szeptember 10. között van lehetőség

Bővebb információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:   

Tel: +36 30 731 5231; +36 70 674 4206         

 e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.