Önkormányzati étkeztetés fejlesztésnek támogatása

A pályázat célja az önkormányzati tulajdonú és működtetésű bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény létrehozása, bővítése vagy fejlesztése. 

Pályázat kizárólag költségvetési szerv keretei között működő konyha/étkező fejlesztésére nyújtható be, egyéb önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. vagy vállalkozó által üzemeltetett konyha/étkező fejlesztése nem támogatható.

Az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítésre, felújítására, akadálymentesítésre, új étkező, étterem kialakítására is igényelhető támogatás. Kizárólag a konyhákhoz közvetlenül kapcsolódó étkezők, éttermek fejlesztése támogatható azzal, hogy egy feladatellátási helyen kell lennie a konyhának és az étkezőnek/éttermeknek egy helyrajzi számon lévő ingatlannak kell lennie.

Nem nyújtható be támogatási igény:

 • a cél eléréséhez nem szükséges felújításokra, fejlesztésekre,
 • kiszolgáló helyiség
 • büfé
 • konyhakert
 • konyhához közvetlenül nem kapcsolódó, a fejlesztéssel érintett telken kívüli út, járda
 • parkoló kialakítása
 • számítástechnikai, irodai eszközök
 • szállítóeszközök, gépjárművek
 • anyagok
 • munkaruha, védőruha, munkaruha beszerzése

A pályázó köteles a projekt végrehajtása során a támogatott tevékenység befejezéséig építési műszaki ellenőrt alkalmazni.

Támogatás mértéke:

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

Az önkormányzati fenntartású és működetési létesítmény fejlesztése:

 • új főzőkonyha létrehozására vagy az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyha kapacitásbővítésére, fejlesztésére a maximális támogatási igény pályázóként 100 millió forint azzal, hogy az egy bölcsődei vagy óvodai ellátásban részesülő étkeztetni kívánt gyermekre számított igény nem haladhatja meg a 800 000 forintot.
 • a melegítő konyha felújítására a maximális támogatási igény 10 millió forint. 

Egy pályázat keretében kizárólag egy célra igényelhető támogatás.

Konyhai eszközök beszerzése valamennyi cél esetében támogatható, azonban kizárólag eszközbeszerzésre támogatás nem igényelhető.

A minimálisan biztosítandó saját erő mértéke a pályázó egy lakosra jutó iparűzési adóerőképességtől függ.

Támogatás maximális mértéke a települési önkormányzat adóerő-képessége alapján

0-18.000 Ft/fő

18.001-25.000 Ft/fő

25.001-40.000Ft/fő

40.000 Ft/fő felett

fejlesztési költség  95%-a

fejlesztési költség 85%-a

fejlesztési költség     75%-a

fejlesztési költség  50%-a

A maximálisan biztosítandó saját erő mértéke:

Saját erő minimális mértéke a települési önkormányzat adóerő-képessége alapján

0-18.000 Ft/fő

18.001-25.000 Ft/fő

25.001-40.000Ft/fő

40.000 Ft/fő felett

fejlesztési költség  5%-a

fejlesztési költség  15%-a

fejlesztési költség      25%-a

fejlesztési költség   50%-a

Mind az eszközbeszerzés, mind az építési cél esetében szükséges a támogatói okiratban meghatározott minimális saját önerő biztosítása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 13.