A Magyar Falu Program keretében: „Orvosi szolgálati lakás ”

A kiírás kódszáma: MFP-FOL/2019

Az elmúlt évszázadok során a falvak, kistelepülések társadalmi szerkezetében kiemelkedő szerep jutott a papoknak, orvosoknak és tanítóknak, akik a falu lakosainak lelki, testi és szellemi egészségéről gondoskodtak. Közfeladatokat ellátó személyekként lakhelyük általában a településközpontban, faluképi jelentőségű középületek (templom, iskola) szomszédságában épült és általános megbecsülésnek örvendtek. Az utóbbi évszázad társadalmi, gazdasági és kulturális változásai a falvak, kistelepülések lassú elnéptelenedéséhez, népességmegtartó erejének csökkenéséhez vezettek.

Az orvosi szolgálati lakás program célja az 5000 fő, vagy ez alatti lakosságszámmal rendelkező helyi önkormányzatoknál vagy önkormányzati társulásoknál orvosi (kizárólag háziorvos, házi gyermekorvos) feladatot ellátó személy részére lakhatás biztosításának támogatása. Az önkormányzat számára ingatlanvásárlást, illetve ezen ingatlanon a Támogató által biztosított tervek alapján új lakóingatlan építését segíti, amely ingatlant az orvos (és családja) számára az önkormányzat szolgálati lakásként rendelkezésre bocsát a közfeladat betöltésének idejére.

A pályázat célja:
Jelen kiírás támogatja új többcélú egészségügyi létesítmény létesítését vagy már meglévő létesítmény átalakítását, felújítását, korszerűsítését, bővítését, illetve az ezzel kapcsolatos berendezések, eszközök beszerzését.

A kiírás keretében önállóan támogatható tevékenység:
Orvosi szolgálati lakás építése: Azon önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, ahol az orvosi praxis tartósan (a pályázat benyújtásának időpontjától számított legalább hat hónapja) betöltetlen, és az önkormányzat a pályázat benyújtásának időpontjában már rendelkezik háziorvossal és vagy orvosi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási előszerződéssel.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
- Előkészítési tevékenységek (projekt előkészítési, közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége);
- A tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (pl. műszakiellenőri, tervezői művezetés, projektmenedzsment);
- Ingatlanvásárlás;

Tervadaptáció költségeA projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2021. június 30.

Fenntartási kötelezettség:
Eszközbeszerzés esetén a fenntartási kötelezettség a elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított 30 éven tart.

Pályázók (jogosultak) köre:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:
2019. április 26.-tól folyamatosan van lehetőség. A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/ társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval; a kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.

A támogatás formája:
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.


A projektre maximálisan igényelhető támogatási összeg:
Az igényelhető támogatás mértékének alsó és felső határa nem került meghatározásra.

Előleg igénylése:
A Támogató a támogatott projektek esetében 100%-os mértékű támogatási előleget biztosít.

A támogatás folyósítása:
A megítélt támogatási összeget a Magyar Államkincstár a Támogatói Okirat kiállítását követő öt napon belül egy összegben átutalja a Kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra.

Nem elszámolható költségek köre:
A teljes körű ingatlan biztosítás költsége nem támogatható.