A Magyar Falu Program keretében: „Orvosi rendelő”

A kiírás kódszáma: MFP-HOR/2019

A Kormány célul tűzte ki az egészségügyi ellátórendszer fejlesztését, az egészségügyi alapellátási rendszer eredményességének és hatékonyságának javítását, az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését.
A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú települések számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása. A fejlesztés eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei. A kiírás keretében különösen támogathatóak azok az önkormányzatok, társulások, akik az egészségügyi alapellátást (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás) egy épületben valósítják meg. Továbbá azon támogatási kérelmek, melyek keretében praxisközösségek kialakítására kerül sor, legalább 3 háziorvos együttműködésében, esetlegesen további egyéb alapellátást nyújtó szolgáltató(k) bevonásával.


A pályázat további célja, hogy a települések alapellátási feladatait végző háziorvosok számára
lehetőséget teremtsen arra, hogy amennyiben a háziorvos másszakvizsgával isrendelkezik, úgy
egyéb szakvizsgája szerinti szakmai ellátást is nyújthasson kizárólag belgyógyászat,
kardiológia, pszichiátria, rehabilitáció vagy tüdőgyógyászat területén.
 A pályázat célja: Jelen kiírás támogatja új többcélú egészségügyi létesítmény
létesítését vagy már meglévő létesítmény átalakítását, felújítását, korszerűsítését,
bővítését, illetve az ezzel kapcsolatos berendezések, eszközök beszerzését.
 A kiírás keretében önállóan támogatható tevékenység:
- Meglévő egycélú vagy többcélú (háziorvosi, fogorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői
rendelő) egészségügyi létesítmény átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése (pl.
fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világításirendszerek, info- és
telekommunikációs hálózat korszerűsítése, mosdó(k) felújítása);
- Új, legalább három különböző alapellátási területhez kapcsolódó rendelőtípust
(háziorvosi, fogorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői rendelők, illetve legalább 3
háziorvos együttműködésével létrejövő praxisközösség esetén) magában foglaló
egészségügyi létesítmény építése.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
- Ingatlanvásárlás;
- A támogatott tevékenységhez kapcsolódó, az orvosi rendelő rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges berendezések beszerzése; feladatellátáshoz szükséges bútorok beszerzése a 7. számú mellékletben szereplő eszközlista alapján;
- Megújuló energiaforrások alkalmazása;
- Előkészítési tevékenység (projekt-előkészítési, tervezési költségek, közbeszerzési eljárás lefolytatása);
- A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (műszaki ellenőriszolgáltatás, projektmenedzsment);
- Akadálymentesítés;
- Azbesztmentesítés.

Eszköz/berendezés/bútor beszerzésre vonatkozó előírások:
Nem támogatható korábbi hazai és/vagy európai uniós projekt keretében már beszerzett, illetve beszerzésre kerülő eszközök/berendezések/bútorok elszámolása, továbbá nem támogatható hazai és/vagy európai uniós projekt keretében beszerzett eszközökkel/berendezésekkel/bútorokkal azonos funkciójú eszközök beszerzése kivéve, ha az azonos funkciójú eszköz beszerzése indokolt, és fenntartási kötelezettséget nem sért.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2021. június 30.

Fenntartási kötelezettség:
Eszközbeszerzés esetén a fenntartási kötelezettség a elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított öt éven tart.

Pályázók (jogosultak) köre:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:
2019. április 26. és 2019. május 27. között van lehetőség. A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/ társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval; a kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.

A támogatás formája:
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

A projektre maximálisan igényelhető támogatási összeg:
- Egycélú orvosi rendelő esetén: felújításra, korszerűsítésre, bővítésre maximum 30 000 000 Ft igényelhető.
- Többcélú intézmény esetén:
1. két rendelő típus esetén: felújításra, korszerűsítésre, bővítésre maximum 30 000 000 Ft igényelhető.
2. három rendelő típus esetén: új építésre: maximum 100 000 000 Ft, felújításra, korszerűsítésre, bővítésre maximum 30 000 000 Ft igényelhető.
3. négy rendelő típus esetén: új építésre: maximum 125 000 000 Ft, felújításra, korszerűsítésre, bővítésre maximum 30 000 000 Ft igényelhető.
- Praxisközösség kialakítására intézmény létrehozása:
1. 3 háziorvos praxisközössége esetén: új építésre: maximum 100 000 000 Ft, felújításra, korszerűsítésre, bővítésre maximum 30 000 000 Ft igényelhető.
2. legalább 3 háziorvos praxisközössége, ezen felül legalább 2 egyéb alapellátási szolgáltató bevonása esetén: új építésre: maximum 125 000 000 Ft, felújításra, korszerűsítésre, bővítésre maximum 30 000 000 Ft igényelhető.

Előleg igénylése:
A Támogató a támogatott projektek esetében 100%-os mértékű támogatási előleget biztosít.

A támogatás folyósítása:
A megítélt támogatási összeget a Magyar Államkincstár a Támogatói Okirat kiállítását követő öt napon belül egy összegben átutalja a Kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra.

Nem elszámolható költségek köre:
- Használt eszköz, használt anyag és egyszer használatos eszközök vásárlása;
- Járműbeszerzés;
- Pénzbeli jutalom;
- Sikerdíj;
- Saját teljesítés.