Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása

A pályázat kódjele: GINOP-4.1.2-18

A pályázat hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

Pályázók köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:
- melyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
- melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
- amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Gazdálkodási formakód szerint:
- 113 Korlátolt felelősségű társaság
- 114 Részvénytársaság
- 116 Közkereseti társaság
- 117 Betéti társaság
- 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
- 228 Egyéni cég
- 231 Egyéni vállalkozók

Jogi forma szerint:
- kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
- b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Pénzügyi feltételek:
- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 100 millió Ft.
- A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

Támogatgató tevékenységek:
Jelen felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani (továbbiakban: komplex projekt).

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
- Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
- Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
- Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése:
- hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése, felületfűtés kialakítása);
- hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje; - szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése;
- szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése;
- automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése;
- egyedi mérési lehetőségek kialakítása;
- energiatakarékos megoldások alkalmazása;
- Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre;
- Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése;
- VRF típusú fűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is fűtött épületrészekben).
Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása:
- meglévő központi szellőző- és hűtő berendezések cseréje korszerűbb rendszerre;
- hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, létesítése (létesítés kizárólag gépi szellőztetéssel rendelkező épületrészekben támogatható);
- VRF típusú hűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is hűtött épületrészekben).
Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése.

III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása:
A III. projektelem megvalósítása csak és kizárólag az I. és/vagy a II. projektelem megvalósítása esetén támogatható tevékenység.
- Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,
- Meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.

Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:
- I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre.
- II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából.
- III. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.
- IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.

PDF formátumú kivonatunkat itt tölthedti le!