Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele

A pályázat kódjele: KKETTKK-CP-02

Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékművek felállítása.

1. A pályázat benyújtására jogosultak:
A pályázat keretében megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok, civil szervezetek, közalapítványok, egyházak és egyházi jogi személyek pályázhatnak. A pályázat benyújtását – civil szervezet esetén is – az önkormányzati képviselőtestületnek támogatnia kell.

Pályázat benyújtásra nem jogosultak azon szervezetek:
• amelyeknek lejárt köztartozása van
• amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, adósságrendezési eljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban.

2. Támogatható tevékenységek:
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete az alábbi tevékenységeket támogatja
• I. világháborús emlékművek renoválása, a helyi emlékművek helyreállítása;
• az I. világháborús emlékművekre a II. világháborúban elesett helyi hősök neveinek elhelyezése
• új emlékművek állítása, melyeket a pályázó által biztosított helyszínen és a szükséges engedélyekkel kerülnek elhelyezésre
• az emlékmű környezetének, talapzatának helyreállítása.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
• kivitelezési költségek
• restaurálási költségek
• szakértői díjak (művésztörténész, restaurátor, muzeológus, statikus és építész szakértők)
• tervezői díjak
• Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, és ahhoz is igényel támogatást, azt röviden indokolnia kell.

3. Támogatási időszak:
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka: 2017. április 1. – 2019. március 31.

4. Az elnyerhető támogatás mértéke:
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa meglévő emlékművek esetén 2.500.00 Ft, új emlékművek esetén 5.000.000 Ft.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában.

5. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
A pályázati dokumentációt postai úton vagy személyesen kell benyújtani a pályázati támogatásközvetítő alábbi címére:
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX.
Század Intézete – Pályázati Iroda
Budapest, 1054 Budapest, Báthory utca 20.

Beadási határidő: Folyamatos, a rendelkezésre álló források keretéig.

6. Benyújtandó dokumentumok:
A pályázat benyújtásakor a kitöltött pályázati adatlap mellett az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
• képviselőtestületi jóváhagyás (a pályázónak a benyújtott dokumentációhoz csatolnia szükséges a pályázat jóváhagyásáról szóló testületi döntés hiteles másolatát)
• a jelenlegi helyzetet bemutató fotódokumentáció pendrive-on
• engedélyezési tervdokumentáció (amennyiben a pályázati projekt szempontjából releváns, úgy az építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt illetve előzetes restaurátori szakvéleményt is szükséges másolatban a pályázati anyaghoz csatolni)

7. Nyilvánosság:
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységet az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja. A nyilvánosság biztosíthatóságának módjai:
• a szervezet székhelyén/működési helyén kihelyezett tájékoztató felirat
• honlap működtetése esetén, az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatóként történő megjelenítése
• esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos irataiban történő feltüntetés (meghívó, jelenléti ív, sajtóközlemény, valamint az esemény helyszínén tájékoztató felirat)
• kiadványok esetén a kiadványban támogatóként történő feltüntetés
• emlékművek esetén Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatóként történő megjelenítése az emlékművön.

8. A pályázati csomag dokumentumai:
Jelen pályázati csomag az alábbi dokumentumokból áll:
• pályázati kiírás és útmutató
• pénzügyi útmutató
• pályázati adatlap
• adatlap támogatási szerződésekhez + mellékletei
• támogatási szerződés tervezet.

PDF formátumú kivonatunkat itt tölthedti le!