Építő 5

A pályázat kiírás indokoltsága és célja

A Kormány célkitűzése az építőipari ágazat fenntartható, modern technológián alapuló fejlődésének támogatása annak érdekében, hogy a hazai ipar meghatározó ágazata eleget tudjon tenni a növekvő volumenű megrendelői igényeknek.

A 2018/1.; 2018/2.; 2019/1. és 2019/2. Támogatási program keretében támogatási kérelmet benyújtott vállalkozások is nyújthatnak be támogatási kérelmet a támogatáshalmozás szabályainak figyelembevételével.

A hazai kis- és középvállalkozások, továbbá 1-9 fő létszámú, főtevékenységként tervezési, egyéb mérnöki tevékenységet ellátó mikrovállalkozások versenyképesség-növekedését segíti, ha megfelelő forrásokkal rendelkeznek modern technológiák alkalmazásához, olyan eszközök beszerzéséhez, amelyekkel munkafolyamataik egyszerűsíthetőek, a termelési kapacitásaik pedig növelhetőek. Gyorsabb, jobban tervezhető építőipari kivitelezés az elvárás, amely egyértelműen hozzájárulhat a hatékony munkavégzéshez. A technológiai korszerűsítés támogatása az ágazat kapacitáshiányát is részben ellensúlyozni tudja, gyakorlatilag a munkaerő-kiváltás lehetőségét teremti meg.

A támogatott beruházásnak olyan fejlesztést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, a versenyképességet és az erőforrás-hatékonyságot.

Támogatásban részesíthetők köre

1.Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a Kkv. törvény szerinti kis- és középvállalkozások

 1. 41.20-43.99 TEÁOR közötti tevékenységet folytatnak, 16, 23, 24. TEÁOR, illetve a 22.21, 22.23, 25.11, 25.12, 25.21, 25.29, 25.61, 25.62, 25.72, 25.93, 25.94, 27.12, 27.31, 27.32, 27.33, 27.40, 27.90, 28.14 TEÁOR szerinti építési termék gyártási tevékenységet folytatnak,
 2. alkalmazotti létszáma 10 és 249 fő között van, és legalább 10 fős létszámot a fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntart,
 3. legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 4. vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a beruházás befejezésének időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,
 5. a támogatás ösztönző hatásokkal bír,
 6. átlátható szervezetnek minősül
 7. a 2019. évben teljes munkaidőben alkalmazásában állók havi bruttó átlagkeresete a 287.851 Ft-ot eléri.

2. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a Kkv. törvény szerinti mikrovállalkozások, amennyiben

 1. főtevékenységként a 71.11. 71.12 vagy 71.20. TEÁOR tevékenységi területen működnek, amennyiben a projekt (megvalósítandó fejlesztés) olyan tervezési tevékenység, amely elválaszthatatlanul kapcsolódik az építőipari tevékenység megvalósításához,
 2. alkalmazotti létszáma 1-9 fő között van,
 3. legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 4. vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a beruházás befejezésének időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,
 5. a támogatás ösztönző hatásokkal bír,
 6. átlátható szervezetnek minősül (megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak), és
 7. a 2019. évben teljes munkaidőben alkalmazásában állók havi bruttó átlagkeresete a 287.851 Ft-ot eléri.

Támogatható tevékenységek

 1. gépek és szerszámok beszerzése,
 2. meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel,
 3. termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások
 4. információs technológia-fejlesztés
 5. új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how-beszerzések,
 6. a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,
 7. immateriális javak beszerzése,
 8. a c) és e) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,
 9. a c) és e) pontokhoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás,
 10. belső, szakmai képzések támogatása.

A támogatás módja, mértéke, összege

A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a benyújtott kérelem szakmai tartalmának értékelése alapján a támogatói döntésben kerül meghatározásra és a Támogatói Okiratban kerül rögzítésre.

 • Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a Kkv. törvény szerinti kis- és középvállalkozások részére legalább 25 millió forint, legfeljebb 400 millió forint összegű támogatás nyújtható,
 • Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a Kkv. törvény szerinti mikrovállalkozások, részére legalább 8 millió forint, legfeljebb 50 millió forint összegű támogatás nyújtható.

Az egyes támogatható tevékenységhez rendelt, jogszabályban előírt támogatási intenzitástól függő önerőrésznek rendelkezésre kell állnia (100%-os támogatás csak a „de minimis” támogatások esetében nyújtható). A támogatást igénylő az elszámolható költségek nem támogatott részét saját forrásból kell, hogy biztosítsa és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára be kell mutassa.

Jelen támogatás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

 1. A tevékenységhez kapcsolódó költségek
  • új, egyenként eszközök beszerzése;
  • telekommunikációs eszközök beszerzése
  • alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése
  • a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének,
  • szoftverek és testreszabásuk költségei;
 2. kapcsolódó betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez, eszközökhöz kapcsolódva);
  • beruházás-lebonyolítói, valamint BIM képzésen való részvétel költsége;
  • szakmai fordítás, szakértői közreműködés költsége;
  • belső képzésekhez kapcsolódó kiadások (beleértve a képző belső humánerőforrás költségét is).

A TEÁOR szám szerinti 71.11, 71.12, 71.20 tevékenységi körű vállalkozások kivételével

az immateriális javak az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át tehetik ki.

 • Közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó – kizárólag de minimis jogcímen elszámolható – költségek:
 • közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység;
 • közbeszerzési eljárás díja.
 • Innovációs, technológiai audit költsége (kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás vagy de minimis jogcímen támogatható):
 • –    a projekt műszaki tartalmának innovációs szempontból történő auditálása, felülvizsgálata, az innovációs tartalom meghatározása;
 • innovációs, technológiai szempontú felülvizsgálatot a projekt megvalósítása során a záró szakmai beszámoló benyújtásáig szükséges elvégezni;
 • a tevékenységet innovációs minősítési rendszerrel rendelkező mentor vagy innovációs tanácsadó végezheti;
 • innovációs szakértői, tanácsadói szolgáltatás költsége.
 • A támogatott beruházáshoz kapcsolódó projektmenedzsment költségei az elismerhető költségek max. 5%-ának mértékéig (kizárólag de minimis jogcímen támogatható):
 • a támogatott beruházáshoz kapcsolódó belső projektmenedzsment humánerőforrás költsége;
 • a támogatott beruházáshoz kapcsolódó megbízási, szolgáltatási típusú szerződésekhez kapcsolódó projektmenedzsment költsége.

A támogatás igénylése és a támogatási döntés

Támogatási kérelmet benyújtani 2021. február 15. 8:00 órától forrásösszegének másfélszeresét meghaladó támogatási igény beérkezéséig, lehetséges.

A támogatás folyósítása, támogatási előleg

A támogatott a megítélt támogatási összegből egyszeri előlegben részesíthető, melynek mértéke a megítélt támogatás 75 %-a lehet. A fennmaradó támogatási összeg a záró szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását követően a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint utólag, egyösszegben kerül kifizetésre.

Bővebb információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: